Kararlar

04/23/2022

Son Tutanağın Aslını Veya Arabulucu Tarafından Onaylanmış Bir Örneğinin Dosyaya İbraz Edilmemesi Halinde, Bu Belgelere UYAP Sistemi Üzerinden Erişebilme İmkânının Olmasının Sonuca Etkisinin Bulunamayacağı, Davanın Dava Şartı Yokluğunda....

right-arrow.png Devamını Oku
04/14/2022

Karar Metni

right-arrow.png Devamını Oku
04/14/2022

İcra Edilebilirlik Şerhine İlişkin İstinaf İncelemesinin, Yerel Mahkemece İcra Edilebilirlik Şerhinin Verilmesinin Gerekip Gerekmediği Hususunda Yaptığı Değerlendirme İle Sınırlı Yapılacağı Hakkında Karar

right-arrow.png Devamını Oku
04/14/2022

Taraflar ve Vekillerince İmzalanan Arabuluculuk Anlaşma Belgesine İcra Edilebilirlik Şerhi İstenmesinde Hukuki Yarar Olmadığı Hakkında Karar

right-arrow.png Devamını Oku
04/14/2022

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Açacağı Ticari Dava Niteliğindeki Alacak Davaları İçin İstisna Bulunmadığı, Arabuluculuğa Başvuru Şartının Geçerli Olduğu Hakkında Karar

right-arrow.png Devamını Oku
04/14/2022

Hak Düşürücü Süre Hakkında Tereddüt Olması Halinde Aleyhine Süre Konulan Kişi Lehine Yorum Yapılması Gerektiği Hakkında Karar

right-arrow.png Devamını Oku
04/14/2022

İşe İade Davalarında Zorunlu Arabuluculuk Sürecinin Olmasının Tarafların İhtiyari Olarak Arabulucuya Gitmelerine Engel Olmadığı Hakkında Karar

right-arrow.png Devamını Oku
04/14/2022

İşçi İşveren Arasındaki Uyuşmazlıklardan Kaynaklanan Menfi Tespit Davalarında Dava Açılmadan Önce Arabuluculuğa Gidilmesinin Zorunlu Olmadığı Hakkında Karar

right-arrow.png Devamını Oku
04/14/2022

İşçi İşveren Arasındaki Uyuşmazlıklardan Kaynaklanan Menfi Tespit Davalarında Dava Açılmadan Önce Arabuluculuğa Gidilmesinin Zorunlu Olmadığı Hakkında Karar

right-arrow.png Devamını Oku
04/14/2022

İşçi İşveren Arasındaki Uyuşmazlıklardan Kaynaklanan Menfi Tespit Davalarında Dava Açılmadan Önce Arabuluculuğa Gidilmesinin Zorunlu Olmadığı Hakkında Karar

right-arrow.png Devamını Oku
04/14/2022

İşçi İşveren Arasındaki Uyuşmazlıklardan Kaynaklanan Menfi Tespit Davalarında Dava Açılmadan Önce Arabuluculuğa Gidilmesinin Zorunlu Olmadığı Hakkında Karar

right-arrow.png Devamını Oku
04/14/2022

İlk Derece Mahkemesince Kamudan Karşılanan Zorunlu Arabuluculuk Ücreti ile İlgili Karar Verilmemesinin Hatalı Olduğu Hakkında Karar

right-arrow.png Devamını Oku
04/14/2022

İhtiyari Arabuluculuk Görüşmesinin Anlaşma ile Sonuçlandığı Hallerde Aynı Uyuşmazlık Nedeniyle Dava Açılamayacağı Hakkında Karar

right-arrow.png Devamını Oku
04/14/2022

Haksız Rekabetten Kaynaklanan Tazminat Talepli Davaların TTK'da Sayılan Mutlak Ticari Davalardan Olması İtibarıyla Arabuluculuğa Tabi Olduğu Hakkında Karar

right-arrow.png Devamını Oku
04/14/2022

Arabuluculuğa Tabi Olmayan Bir Dava ile Birlikte Açılan Tahsil Davasının Dava Şartı Arabuluculuğa Tabi Olmayacağı Hakkında Karar

right-arrow.png Devamını Oku
04/14/2022

Davadan Feragatte Davanın Açılmasına Neden Olan Kişi Aleyhine Arabuluculuk Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği Hakkında Karar

right-arrow.png Devamını Oku
04/14/2022

İşveren Vekilinin Arabuluculuğu Hususu Bildirilmeden Yapılan, Mevzuata Uygun Belge Düzenlenmeyen, Dava Şartı Arabuluculuk Düzenlemesinden Önce Yapılan Faaliyetin Geçerli Bir İhtiyari Arabuluculuk Sayılmayacağı Hakkında Karar

right-arrow.png Devamını Oku
04/14/2022

Dava Dilekçesinde Talep Edilen Alacakların Arabuluculuk Başvuru Formunda da Talep Edilmesi Karşısında Talepler Yönünden Başvuru Şartının Gerçekleştiği Hakkında Karar

right-arrow.png Devamını Oku
04/14/2022

Davalı Vekilinin İmza Tarihinin Tutanağın İmza Tarihi Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği Hakkında Karar

right-arrow.png Devamını Oku
04/14/2022

02.06.2018 Tarihinden Sonraki Başvurularda Başvuru Formu İçeriğine İtibar Edilerek Sonuca Gidilmesi Gerektiği Hakkında Karar

right-arrow.png Devamını Oku
04/14/2022

02.06.2018 Tarihinde Yürürlüğe Giren Yönetmelik Tarihinden Sonra Düzenlenen Tutanaklarda İşçi İşveren İlişkisinden Kaynaklanan İbaresinin Bulunmasının Yeterli Olmadığı Hakkında Karar

right-arrow.png Devamını Oku
04/14/2022

İbra Sözleşmesine İişkin Şartlar Yasada Belirlendiği Cihetle, Bu Unsurları Taşımayan Tutanağın İbra Niteliğinde Olmayacağı Hakkında Karar

right-arrow.png Devamını Oku
04/14/2022

Kayıt Kabul Davası Açılmadan Önce Arabuluculuğa Başvuru Zorunluluğu Olmadığı Hakkında Karar

right-arrow.png Devamını Oku
04/14/2022

Kambiyo Senedine Dayalı Menfi Tespit Davasının TTK'nın 3 ve 41-a Maddeleri Gereği Ticari Dava Olduğu Hakkında Karar

right-arrow.png Devamını Oku