Talha Toçoğlu

Talha Toçoğlu
Kurucu Ortak

Hakkında

-        Sicil No

6944

 

-        Eğitim

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2009)

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Hukuku Yüksek Lisans(2021)

Sakarya Üniversitesi - Arabuluculuk Eğitimi (2016)

Başkent Üniversitesi – İş Hukuku Arabuluculuk Genel Uzmanlık Eğitimi (2018)

Sakarya Üniversitesi – Ticaret Hukuku Arabuluculuk Genel Uzmanlık Eğitimi(2021)

Sakarya Üniversitesi – Tüketici Hukuku Arabuluculuk Genel Uzmanlık Eğitimi(2021)

Bursa Uludağ Üniversitesi – Sağlık Hukuku Arabuluculuk Özel Uzmanlık Eğitimi(2021)

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi – Enerji ve Maden Hukuku Özel Uzmanlık Eğitimi(2021)

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi – Spor Hukuku Arabuluculuk Özel Uzmanlık Eğitimi(2021)

 

-        Uzmanlık  Alanları

İş Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk

Ticaret Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk

Tüketici Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk

 

-        Özel Uzmanlık Alanları

-        Sağlık Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk

-        Enerji ve Maden Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk

-        Spor Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk