Seher Burcu Adıyaman

Seher Burcu Adıyaman
Kurucu Ortak

Hakkında

-Sicil No

5054

- Eğitim

-        Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2003)

-        Sakarya Üniversitesi - Arabuluculuk Eğitimi (2016)

-        Başkent Üniversitesi- İş Hukuku Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi (2019)

-        Sakarya Üniversitesi-Ticaret Hukuku Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi (2021)

-        Sakarya Üniversitesi - Tüketici  Hukuku Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi (2021)

-        Uludağ Üniversitesi- Sağlık Hukuku Arabuluculuk Özel Uzmanlık Eğitimi (2021) 

-        İstanbul Ticaret Üniversitesi Sigorta Hukuku Arabuluculuk Eğitimi ( 2021)

      Selçuk Üniversitesi - Uluslararası Antlaşmalar ve Tahkim Uzmanlık Eğitimi ( 2020 )

 

-        Uzmanlık  Alanları

İş Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk

Ticaret Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk

Tüketici Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk

-        Özel Uzmanlık Alanları

Sağlık Hukukundan Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk 

Sigorta Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk