K. Çağdaş Yumak

K. Çağdaş Yumak
Kurucu Ortak

Hakkında

Sicil No

7768

 

-        Eğitim

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2000)

Sakarya Üniversitesi - Arabuluculuk Eğitimi (2015)

Başkent Üniversitesi- İş Hukuku Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi (2018)

Sakarya Üniversitesi - Ticaret Hukuku Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi (2021)

Sakarya Üniversitesi - Tüketici  Hukuku Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi (2021)

İnönü Üniversitesi- Bankacılık ve Finans Hukuku Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi (2021)

 

-        Uzmanlık  Alanları

İş Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk

Ticaret Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk

Tüketici Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk

 

-        Özel Uzmanlık Alanları

Bankacılık ve Finans Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk