Ayşegül ŞAHİN

Ayşegül ŞAHİN
Kurucu Ortak

Hakkında

Sicil No

7089


-        Eğitim

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1998)

Sakarya Üniversitesi - Arabuluculuk Eğitimi (2015)

Başkent Üniversitesi- İş Hukuku Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi (2018)

Sakarya Üniversitesi - Ticaret Hukuku Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi (2021)

Sakarya Üniversitesi - Tüketici  Hukuku Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi (2021)

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi- Enerji ve Maden Hukuku Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi (2021)

 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sigorta Hukuku Arabuluculuk Eğitimi ( 2021) 

-        Uzmanlık  Alanları

İş Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk

Ticaret Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk

Tüketici Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk

 

-        Özel Uzmanlık Alanları

Enerji ve Maden Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk

Sigorta Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk