Ali Sinan Durduran

Ali Sinan Durduran
Kurucu Ortak

Hakkında

-        Sicil No

4450

 

-        Eğitim

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2000)

Sakarya Üniversitesi - Arabuluculuk Eğitimi (2016)

Başkent  Üniversitesi- İş Hukuku Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi (2018)

Sakarya Üniversitesi - Ticaret Hukuku Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi (2021)

Sakarya Üniversitesi Tüketici  Hukuku Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi (2021)

İnönü Üniversitesi- İnşaat Hukuku Arabuluculuk Özel Uzmanlık Eğitimi (2021)

 

-        Uzmanlık  Alanları

İş Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk

Ticaret Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk

Tüketici Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk

 

-        Özel Uzmanlık Alanları

İnşaat Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk