Arabuluculuk Mevzuatı

Arabuluculuk Mevzuatı

Kanun

a.6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu
b.7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu
c.7251 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
d.7155 Sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun

Yönetmelik

a. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği

Etik Kurallar

Türkiye Arabulucular Etik Kuralları

Uluslar Arası Anlaşma

a. Singapur Konvansiyonu – Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Uluslararası Anlaşmaları Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi
b. New York Konvansiyonu - Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve İcrası Hakkındaki New York Sözleşmesi

Arabuluculuk Daire Başkanlığı Görüşleri

a. İhtiyari Arabuluculuk Görüşmesi Sonunda Anlaşma Sağlanan Uyuşmazlıklarla İlgili Dava Şartı Arabuluculuk Başvurusunda Bulunulamayacağına İlişkin 05.03.2021 Tarihli Daire Başkanlığımızın Görüşü
b. Bir Uyuşmazlığın Dava Şartı Kapsamında Olup Olmadığı Ve Uyuşmazlık Türünün Belirlenmesine İlişkin Görüş
c. İcra Dosyalarına İlişkin Arabuluculuk Uygulamaları Hakkında Görüş
d. Arabuluculuk Dosya Türü Değişikliğinde Mahkemelerin Arabuluculuk Sürecini Görebilmeleri Hakkında Görüş
e. İhtiyari Arabuluculuk Görüşmesi Sonunda Anlaşma Sağlanan Uyuşmazlıklarla İlgili Dava Şartı Arabuluculuk Başvurusunda Bulunulamayacağına İlişkin 05.03.2021 Tarihli Daire Başkanlığımızın Görüşü

Arabuluculuk ücret

a. Arabuluculuk ücreti hesaplama

Asgari Ücret Tarifileri

2020 yılı Asgari Ücret Tarifesi
2021 yılı Asgari Ücret Tarifesi
2022 yılı Asgari Ücret Tarifesi